<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 29.11.2022 / Kokouksen päättäminen]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 29.11.2022 / Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 29.11.2022 / Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025, talousarvio 2023]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 29.11.2022 / Yhtymävaltuuston varajäsenen muutos]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 29.11.2022 / Yhtymävaltuuston jäsenmuutokset]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 29.11.2022 / Ilmoitukset valtuustoryhmien muutoksista]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 29.11.2022 / Ääntenlaskijoiden valinta]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 29.11.2022 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 29.11.2022 / Työjärjestyksen hyväksyminen]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 29.11.2022 / Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Yhtymävaltuusto 29.11.2022 / Kokouksen avaus]]><![CDATA[Yhtymähallitus 17.11.2022 / Kokouksen päättäminen]]><![CDATA[Yhtymähallitus 17.11.2022 / Seuraava kokous]]><![CDATA[Yhtymähallitus 17.11.2022 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Yhtymähallitus 17.11.2022 / Yhtymähallituksen kokousajat vuonna 2023]]><![CDATA[Yhtymähallitus 17.11.2022 / Toimielinten pöytäkirjat sekä yksihenkilöisten viranomaisten päätökset]]><![CDATA[Yhtymähallitus 17.11.2022 / Opiskeluasioiden toimikunnan 2021-2023 varajäsenen muutos]]><![CDATA[Yhtymähallitus 17.11.2022 / Lomarahan maksamista koskevan paikallisen sopimuksen muuttaminen hyvinvointialueelle siirtyvien kuraattorien osalta]]><![CDATA[Yhtymähallitus 17.11.2022 / Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen muutoksesta johtuvat yhteistoimintaneuvottelut]]><![CDATA[Yhtymähallitus 17.11.2022 / Hallintojohtajan sijainen]]><![CDATA[Yhtymähallitus 17.11.2022 / Pohjois-Karjalan vaikuttamisen kärjet 2024]]><![CDATA[Yhtymähallitus 17.11.2022 / Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian ja jäsenkuntien kunnallisjohdon työkokoukset 2022]]><![CDATA[Yhtymähallitus 17.11.2022 / Toiminnallisten ja taloudellisten tulosten seuranta, lokakuu 2022]]><![CDATA[Yhtymähallitus 17.11.2022 / Työjärjestyksen hyväksyminen]]><![CDATA[Yhtymähallitus 17.11.2022 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Yhtymähallitus 17.11.2022 / Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Yhtymähallitus 17.11.2022 / Kokouksen avaus]]><![CDATA[Opiskeluhuollon ohjausryhmä 09.11.2022 / Kokouksen päättäminen]]><![CDATA[Opiskeluhuollon ohjausryhmä 09.11.2022 / Seuraava kokous]]><![CDATA[Opiskeluhuollon ohjausryhmä 09.11.2022 / Ilmoitusasiat]]>