Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 15.06.2023/Pykälä 125


Liite # Tutkintoon johtavan koulutuksen tarjonta 2024 (alpa 2024)

Ammatillisen koulutuksen tarjonta 2024 tutkintoon johtavassa koulutuksessa

 

Yhtymähallitus 15.06.2023 § 125  

107/00.01.02.03/2023   

Vuoden 2024 tutkintoon johtavan koulutuksen tarjonnan valmistelun perustana on Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammatillisen koulutuksen järjestämisluvasta 1.1.2018 alkaen (4815 opv), vuosittainen suoritepäätös sekä Riverian toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetetut opiskelijavuositavoitteet.

 

Riverian strategian (2022-2025) mukaisesti tutkintojen ja koulutuksen suuntaamisessa sekä järjestämisessä ensisijaisena tavoitteenamme on opiskelijoiden työllistyminen Pohjois-Karjalaan. Koulutustarjonnan suuntaamista ohjaavatkin ensisijaisesti maakunnalliset työ- ja elinkeinoelämän tarpeet sekä koulutuksen vaikuttavuus, erityisesti työllistyminen ja yrittäjyys. Mikäli tutkinnosta työllistyminen ja yrittäjyys on heikkoa, voidaan sisäänottoa tarvittaessa vähentää. Lisäksi huomioimme tutkinnon suorittamisen, opintojen keskeyttämisen ja koulutusten vetovoiman.

 

Tavoitteenamme on lisätä työikäisen aikuisväestön mahdollisuuksia kouluttautua työelämän osaamistarpeiden mukaan ja kasvualoille, erityisesti ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ja niiden tutkinnon osat. Lisäksi jatkamme englanninkielistä kone- ja tuotantotekniikan perustutkintokoulutuksen tarjontaa vuonna 2024, ja lisäksi tarjonnassa eritellään muut englannin kielellä käynnistyvät työvoimapula-alojen koulutukset, jotka tähtäävät tutkinnon suorittamiseen suomen kielellä. Tarjonnassa eritellään myös oppivelvollisten tarjonta ja jatkuvan oppimisen opiskelijoille suunnattu tarjonta tutkinnoittain.

 

Esityksen valmistelussa on kuultu toimialoja ja laaja-alaisesti myös alueemme työ- ja elinkeinoelämää sekä työelämäfoorumeita tutkintoon johtavan koulutuksen tarjonnan suuntaamista koskevan toimintamallin mukaisesti.

 

Liitteenä on esitys vuoden 2024 tutkintoon johtavan koulutuksen tarjonnasta. Esityksessä on yhteensä 3 811 aloituspaikkaa, joista 57 % (2 166) on kohdistettu perustutkintoihin, 28 % (1 055) ammattitutkintoihin, 10 % (390) erikoisammattitutkintoihin ja 5 % (200) tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA). Aloituspaikoista Hyvinvoinnin ja terveyden tulosalueella on 28 % (1 085), Palveluissa 22 % (830), Rakentamisessa 24 % (911) ja Teollisuudessa ja biotaloudessa 26 % (985). Vuoden 2024 koulutustarjonnasta yhteishakuun on suunnattu 41 % tarjonnasta ja jatkuvaan hakuun 59 %.  

 

Valmistelija ja lisätietoja Pedagoginen johtaja Jatta Herranen, puh. 0500 755 305, jatta.herranen(at)riveria.fi

 

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Yhtymähallitus

1)      päättää hyväksyä liitteenä olevan esityksen Riverian vuoden 2024 tutkintoon johtavan koulutuksen tarjonnasta ja sen kohdentamisesta

2)     merkitsee tiedoksi, että 1.8.2023 alkaen koulutusjohtaja päättää tulosalueensa opiskelijavalinnasta hallintosäännön mukaan

3)     päättää, että koulutusjohtaja voi tarvittaessa päättää tutkintotasoittain (perustutkintotaso/ammattitutkintotaso/erikoisammattitutkintotaso/tutkintokoulutukseen valmentavataso) yhtymähallituksen päättämän ylärajan puitteissa uudelleen kohdentamisesta ja että tutkintotasojen välillä tapahtuvista muutoksista Riveriassa päättää yhtymähallitus.

 

Päätös Yhtymähallitus

Hyväksyttiin yksimielisesti.
____