Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 15.06.2023/Pykälä 124


Ammatillisen koulutuksen tilannekuva ennen hallitusohjelman valmistumista

 

Yhtymähallitus 15.06.2023 § 124  

158/00.01.02.01/2023   

Opetus- ja kulttuuriministeriön viestit ammatillisen koulutuksen tilannekuvasta keskiviikkona 7.6.2023 Kuntatalolla Helsingissä ennen hallitusohjelman valmistumista ja julkistamista:

 

Mitä me emme tiedä tällä hetkellä

1)       mitä asioita ammatillisessa koulutuksessa halutaan kehittää, parantaa tai muuttaa

2)      mitä muutoksia ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön ml. rahoitusta koskevat säädökset tulee valmistella

3)      mikä on ammatillisen koulutuksen rahoituksen taso vuosina 2024 - 2027

4)      haluaako hallitus kohdentaa rahoitusta tiettyihin kohteisiin

Mitä me tiedämme

-          Suomen valtiontalouden tilanne on heikentynyt

-          työvoiman saatavuus Suomesta ei riitä täyttämään osaajatarpeita mikä rajoittaa talouden ja yritysten kasvua sekä tuottaa työvoiman saatavuusongelmia julkisiin palveluihin

-          toinen tulppa on osaamis- ja koulutustason heikko kehitys. Ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuus ei ole riittävällä tasolla.

-          väestökehitys vaikuttaa työelämän lisäksi koulutuksen järjestäjiin. Osalla koulutuksen järjestäjiä toimintaedellytykset muuttuvat toiminta-alueen opiskeluikäisen väestön vähentyessä.

-          opiskelijahyvinvointi noussut keskeiseksi teemaksi

Nostoja nykytilasta

-          opiskelijoiden oppiminen, hyvinvointi/jaksaminen ja fyysinen toimintakyky edellyttävät uudenlaisia toimia

-          ammatillisen koulutuksen ohjausjärjestelmä ml. rahoitusperusteet kaipaa uudistamista, jotta koulutuksen järjestäjiä voidaan paremmin tukea ja ohjata koulutustarjonnan suuntaamisessa

Esimerkkejä ohjausjärjestelmän ongelmista

-          hallinnollisesti kankea järjestämislupamenettely

-          monimutkainen rahoitusmalli, jonka kannusteet eivät kaikilta osin ole linjassa politiikkatavoitteiden kanssa, esimerkiksi:

  • rahoitus ei kannusta lyhyisiin koulutusjaksoihin, eikä riittävästi työllistymiseen ja jatko-opintoihin siirtymiseen
  • työllistymismittari ei ole ajan tasalla
  • vuoden 2018 rahoitusmuutokset eivät ole kannustaneet kohdentamaan koulutusta paremmin työllisyyden aloille

-          tarjonnan heikko reagointi yhteiskunnan, työelämän ja väestön muuttuviin tarpeisiin

TE-palvelut uudistuvat

-          osaamisen oikea kohdentuminen kuntien elinvoiman kannalta aiempaakin tärkeämpää

-          kuntien omistajaohjauksella voi olla jatkossa nykyistä merkittävämpi rooli

-          ekosysteemien merkitys

Valmistelija ja lisätietoja Kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen, p. 050 327 8191, esa.karvinen(at)riveria.fi

 

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös Yhtymähallitus

Merkittiin tiedoksi.
____