Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 15.06.2023/Pykälä 122


Oppilaitosturvallisuusyhteistyö ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun kesken Pohjois-Karjalassa

 

Yhtymähallitus 15.06.2023 § 122  

172/09.00.00/2021   

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria ja Karelia-ammattikorkeakoulu palkittiin Opetusalan turvallisuusfoorumissa 12.4.2023 opetusalan turvallisuuspalkinnolla. Palkinto myönnettiin ansiokkaasta toiminnasta opetusalan turvallisuuden kehittämiseksi sekä alan turvallisuutta edistävän toimintatavan kehittämisestä.

 

Taustaa hakemuskohteelle

Riveria ja Karelia ovat kehittäneet ja toteuttaneet turvallisuusjohtamista sekä arjen turvallisuuden käytäntöjä yhteistyössä useiden vuosien ajan. Kehittämistyön tavoitteena on ollut molempien oppilaitosyhteisöjen turvallisuusosaamisen vahvistaminen, mahdollisten turvallisuusriskien ennakointi ja onnettomuuksien ehkäisy, sekä systemaattisten ja sujuvien turvallisuusjohtamisen käytäntöjen rakentaminen.

 

Riverian ja Karelian oppilaitosturvallisuuden tärkein tehtävä on varmistaa opiskelijoiden, henkilöstön, vierailijoiden ja muiden kampuksilla toimivien turvallisuus sekä oppilaitoksen häiriötön toiminta. Oppilaitosturvallisuustyö on ennaltaehkäisevää ja turvallisuuden tunnetta vahvistavaa, mutta myös pahimpiin skenaarioihin tulee varautua. Häiriötilanteessa oppilaitoksella tulee olla valmiudet toimia vahinkoja rajoittavalla tavalla ja toipua haitallisesta häiriötilanteesta mahdollisimman nopeasti.

 

Yhteistyön seurauksena oppilaitosturvallisuutta on kehitetty koko Pohjois-Karjalassa ja hyviä malleja on levinnyt myös muihin oppilaitoksiin alueella ja valtakunnallisesti. Riveriassa ja Kareliassa opiskelee päivittäin yhteensä noin 10 000 opiskelijaa sekä työskentelee noin 1 000 henkilöä.

 

Yhteistyön hedelmät

Oppilaitosten turvallisuuspäälliköt Tapani Temisevä (Riveria) ja Jouni Varis (Karelia) ovat lähes viikoittain yhteydessä arjen turvallisuusasioissa, turvallisuuden tilannekuvan ja hyvien käytänteiden jakamisessa. Oppilaitosten turvallisuuspäälliköiden työ on hyvin itsenäistä, jolloin samaa työtä tekevän kollegan vertaistuki, sparrausapu ja kokemusten vaihto on ensiarvoisen tärkeää. Yhteistyö tuo uusia ideoita ja näkökulmia Riverian ja Karelian kokonaisturvallisuuteen. Artikkeli yhteistyöstä julkaistiin 11/2022: Karelia ja Riveria tekevät tiivistä yhteistyötä oppilaitosturvallisuudessa.

 

Oppilaitosturvallisuusyhteistyön seurauksena turvallisuuskäytännöt ovat kiinteämpi osa henkilöstön, opiskelijoiden ja muiden kampusten toimijoiden arkea. Yhteistyö on näkynyt käytännössä esimerkiksi siten, että turvallisuusperehdytyksiä, -koulutuksia ja -kävelyitä on kehitetty yhdessä. Viimeisin yhteistyön tulos on Riverian ja Karelian turvallisuuspäälliköiden yhdessä kehittämä tilanneharjoituskoulutus, jota on jo toteutettu henkilöstön uhkatilannekoulutuksissa Kareliassa ja turvallisuuden tilannejohtoharjoituksessa Riveriassa.

 

Tilanneharjoitus

Tilanneharjoitus on pienryhmässä tehtävä skenaarioharjoitus. Harjoituksen tavoitteena on testata ja kehittää oppilaitoksen henkilöstön tilannejohtokykyä, viestintää ja organisoimista sekä testata käytössä olevia toimintamalleja. Harjoituksen perusteella löydetään kehityskohteet ja parannetaan toimintakykyä. Harjoituksia on järjestetty Riveriassa ja Kareliassa. Harjoituksiin osallistunut tähän asti yli 100 henkilöä ja harjoituksiin tulee vuoden 2023 aikana osallistumaan koko Riverian ja Karelian henkilöstö, yhteensä noin 1 000 henkilöä.

 

Riverian turvallisuuspäällikkö Tapani Temisevä on läsnä kokouksessa esittelemässä asiaa klo 13.05-13.20.

 

Valmistelijat ja lisätietoja Hallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen, puh. 050 575 4025, merja.laituri-korhonen@riveria.fi ja turvallisuuspäällikkö

 

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös Yhtymähallitus

Merkittiin tiedoksi.
___

 

Tapani Temisevä oli kokouksessa asian käsittelyn aikana klo 13.10-13.33.

___