Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 15.06.2023/Pykälä 120


 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

Yhtymähallitus 15.06.2023 § 120  

    

Kuntayhtymän hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja si­säl­lös­tä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöy­­kir­jan­pi­­ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan pu­heen­joh­ta­jan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa pu­heen­joh­ta­ja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.  Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päät­­mäl­lä tavalla.

 

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 30.9.2021, että yhtymähallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi (2) varten valittua kokoukseen osallistuvaa yhtymähallituksen jäsentä tai varajäsentä. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen kokouspaikalla tai se toimitetaan pöytäkirjan tarkastajille tarkastettavaksi sähköisesti. Sähköisesti tarkastettava yhtymähallituksen pöytäkirja tulee tarkastaa pöytäkirjan nähtävänä olopäivään mennessä.

 

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Anna Pesonen ja Mika Purmonen.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

 

Päätös Yhtymähallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna Pesonen ja Mika Purmonen.
_____