Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 15.06.2023/Pykälä 142Toimielinten pöytäkirjat ja yksihenkilöisten viranomaisten päätökset

 

Yhtymähallitus 15.06.2023 § 142  

9/00.01.01/2021   

Koulutuskuntayhtymän hallintosäännön §:n 31 mukaan: "Yhtymähallituksen alaisen viranomaisen ja yhtymähallituksen alaisen jaoston on ilmoitettava yhtymähallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista yhtymähallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan."

 

Hallitus on antanut kokouksessaan 27.10.2010 § 164 ohjeet otto-oikeuden käyttämisestä 1.11.2010 alkaen. Ohjeiden mukaisesti seuraavat pöytäkirjat ja päätökset on toimitettu tiedoksi yhtymähallitukselle:

 

Viranhaltijapäätökset:

Kuntayhtymän johtaja, rehtori

-

17.5.2023 § 2, logistiikka-alalle tulevan käytetyn kuorma-auton hankinnan kilpailutustoimeksianto Pohjois-Karjalan hankintatoimelle

-

18.4.2023 § 11, koulutuspäällikön siirtämisestä lehtorin virkaan 1.9.2023 alkaen.

-

22.5.2023 § 2, virkamääräys, tiimipäällikkö, hyvinvointi ja terveys -tulosalue, kasvatus ja ohjaustiimi 1.8.2023 alkaen

-

22.5.2023 §14, tutkimuslupa, Riverian työelämäyhteistyö opiskelijan näkökulmasta - opinnäytetyölle, Karelia-ammattikorkeakoulu

-

26.5.2023 § 1, ratkaisuvallansiirtopäätös

-

26.5.2023 § 2, ratkaisuvallansiirtopäätös

-

26.5.2023 § 13, Opiskelijapalvelupäällikön virantoimitusvelvollisuuden muutos

-

26.5.2023 1 14 viestinä-, markkinointi- ja myyntipäällikön virantoimitusvelvollisuuden muutos

-

26.5.2023 § 15, Sisäisen tarkastajan virantoimitusvelvollisuuden muutos laadun kehittäjän virkavelvollisuuteen

-

31.5.2023 § 7, konelumityöt Riverian kiinteistöissä 2023-2025 + mahdollinen optio 2025-2026

-

1.6.2023 § 16, OVTES järjestelyerän kohdentaminen 1.6.2023 alkaen

-

1.6.2023 § 17, hinnoittelutunnusten tarkastelu

-

6.6.2023 § 3, virkamääräys, koulutusjohtaja, hyvinvointi ja terveys -tulosalue 1.8.2023 alkaen

-

6.6.2023 § 4, virkamääräys, koulutusjohtaja, palvelutoiminta-tulosalue 1.8.2023 alkaen

-

6.6.2023 § 5, virkamääräys, koulutusjohtaja, teollisuus ja biotalous -tulosalue 1.8.2023 alkaen

-

6.6.2023 § 6, virkamääräys, koulutusjohtaja, rakentaminen-tulosalue 1.8.2023 alkaen

-

7.6.2023 § 18, OVTES kehittämiserän kohdentaminen 1.6.2023 alkaen

-

13.6.2023 §6, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, oppisopimuskoulutus ja ohjaus 2023-2025

-

13.6.2023 §16, tutkimuslupa Työperäisen maahanmuuton kautta Suomeen muuttaneiden kokemuksia kotoutumisesta - opinnäytetyöhön liittyvään tutkimukseen.

 

Pedagoginen johtaja

-

22.5.2023 § 16, virkamääräys, lehtori, yhteiset tutkinnon osat,

matemaattis-luonnontieteelliset aineet 1.8.2023 alkaen

-

26.5.2023 § 11, Opiskelijatoiminnan kehittäjän tehtävänimikkeen muutos opiskeluyhteisön kehittäjäksi

-

26.5.2023 § 12, Opetuksen suunnittelijan tehtävänimikkeen muuttaminen pedagogiseksi suunnittelijaksi

-

26.5.2023 § 13, Opiskelijahuollon asiantuntijan virantoimitusvelvollisuuden muutos

-

26.5.2023 § 14, Verkkopedagogiikan asiantuntijan virantoimitusvelvollisuuden muutos

-

26.5.2023 § 15, palkantarkistus 1.6.2023 alkaen

-

26.5.2023 § 16, palkantarkistukset 1.6.2023 alkaen

-

26.5.2023 § 17, palkantarkistukset 1.6.2023 alkaen

-

26.5.2023 § 18, palkantarkistus 1.6.2023 alkaen

 

Hallintojohtaja

-

24.5.2023 § 8 Rahastusoikeus, kiinteistöpalveluala: käytettyjen siivousvälineiden poistomyynti 25.-26.5.2023 Metallitalolla Peltolassa

-

29.5.2023 § 11, tehtävänimikkeen muutos 1.6.2023 alkaen

-

29.5.2023 § 12, palkantarkistus ja henkilökohtaisen lisän korottaminen 1.6.2023 alkaen

-

29.5.2023 § 13, ravitsemispalvelut, tehtäväkohtaisten palkkojentarkistus

-

29.5.2023 § 14, palkantarkistus 1.6.2023 alkaen

-

29.5.2023 § 15, palkantarkistus 1.6.2023 alkaen

 

Toimialajohtaja, Palvelut ja hyvinvointi -toimiala

-

17.5.2023 § 5, virkamääräys, lehtori, ammatilliset tutkinnon osat, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala 1.8.2023 alkaen

-

22.5.2023 § 6, virkamääräys, lehtori, ammatilliset tutkinnon osat, elintarvike-, ravintola- ja cateringala 1.8.2023 alkaen

-

22.5.2023 § 7, virkamääräys, lehtori, ammatilliset tutkinnon osat, elintarvike-, ravintola- ja cateringala 1.8.2023 alkaen

-

24.5.2023 § 19, päätoimisen tuntiopettajan valinta, kasvatusala, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 1.8.2023 alkaen

-

24.5.2023 § 20, päätoimisen tuntiopettajan valinta, kasvatusala, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 1.8.2023 alkaen

-

24.5.2023 § 21, ammatillisen ohjaajan valinta, kiinteistöpalveluala 1.8.2023 alkaen

-

25.5.2023 § 8, virkamääräys, päätoiminen tuntiopettaja, kasvatusala, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 1.8.2023 alkaen

-

25.5.2023 § 9, virkamääräys, päätoiminen tuntiopettaja, kasvatusala, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 1.8.2023 alkaen

-

26.5.2023 § 23, palkantarkistukset 1.6.2023 alkaen

-

26.5.2023 § 24, palkantarkistus 1.6.2023 alkaen

-

26.5.2023 § 25, palkantarkistus 1.6.2023 alkaen

-

31.5.2023 § 26, ammatillisen ohjaajan valinta, liiketoiminta-ala 1.8.2023 alkaen

-

31.5.2023 § 12, työsopimus, ammatillinen ohjaaja, liiketoiminta-ala 1.8.2023 alkaen

-

1.6.2023 § 27, ravintolan vastaavan hoitajan valinta 1.8.2023 alkaen

-

2.6.2023 § 11, työsopimus, ammatillinen ohjaaja, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala 1.8.2023 alkaen

-

13.6.2023 § 15, virkamääräys, lehtori, ammatilliset tutkinnon osat, sosiaali- ja terveysala 1.8.2023 alkaen

-

13.6.2023 § 14, virkamääräys, lehtori, liiketoiminta-ala 1.9.2023 alkaen

-

13.6.2023 § 28, ammatillisen ohjaajan valinta, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala 1.8.2023 alkaen

 

Vt. toimialajohtaja, Teknologia -toimiala

-

22.5.2023 § 14, virkamääräys, lehtori, ammatilliset tutkinnon osat, kone- ja tuotantotekniikan ala 16.10.2023 alkaen

-

23.5.2023 § 16, työsopimus, ammatillinen ohjaaja, metsäala ajalle 29.5.2023 - 31.7.2025

-

23.5.2023 § 17, työsopimus, ammatillinen ohjaaja, maatalousala 1.8.2023 alkaen

-

23.5.2023 § 18, työsopimus, ammatillinen ohjaaja, metsäala 1.1.2024 alkaen

-

23.5.2023 § 25, ammatillisen ohjaajan valinta, maatalousala 1.8.2023 alkaen

-

24.5.2023 § 27, päätoimisen tuntiopettajan valinta, autoala ajalle 1.8.2023 - 31.7.2025

-

25.5.2023 § 19, päätoimisen tuntiopettajan valinta, autoala ajalle 1.8.2023 - 31.7.2025

-

26.05.2023 § 26, palkantarkistus 1.6.2023 alkaen

-

1.6.2023 § 28, päätoimisen tuntiopettajan valinta, kone-, metalli- ja muoviala 1.8.2023 alkaen

-

5.6.2023 § 29, rekrytointilisä kaivos-, maarakennus- ja infrarakentamisalan tuntiopettajalle ajalle 1.6.-31.12.2023.

-

5.6.2023 § 30, rekrytointilisä kaivos-, maarakennus- ja infrarakentamisalan opettajalle ajalle 20.3.-31.5.2023

-

6.6.2023 § 31: tehtäväkohtaiset lisät kone-, metalli- ja muovialan amm.ohjaajalle 1.8.2023 alkaen

-

7.6.2023 § 32: metsäalan ammatillisen ohjaajan tehtäväkohtaiset lisät 29.5.23 alkaen

-

7.6.23 § 33, rekrytointilisä metsäalan amm.ohjaajalle

-

9.6.2023 § 22, virkamääräys, päätoiminen tuntiopettaja, kone-, metalli- ja muoviala 1.8.2023 alkaen

-

9.6.23 § 34: tehtäväkohtaiset lisät talonrakennusalan lehtorille 1.6.23 alkaen

 

Tilapalvelupäällikkö

-

26.5.2023 § 2, henkilökohtaisen lisän korottaminen 1.6.2023 alkaen

-

26.5.2023 § 3, henkilökohtaisen lisän korottaminen 1.6.2023 alkaen

-

26.5.2023 § 4, henkilökohtaisen lisän korottaminen 1.6.2023 alkaen

-

26.5.2023 § 5, henkilökohtaisten lisien korottaminen 1.6.2023 alkaen

-

26.5.2023 § 6, henkilökohtaisten lisien korottaminen 1.6.2023 alkaen

-

26.5.2023 § 7, palkantarkistukset 1.6.2023 alkaen

-

26.5.2023 § 8, palkantarkistukset 1.6.2023 alkaen

-

26.5.2023 § 9, palkantarkistus 1.6.2023 alkaen

-

2.6.2023 § 10, tiimivastaavan lisä määräajalle 1.5.-30.6.2023, Asikainen

-

2.6.2023 § 11, tiimivastaavan lisä määräajalle 1.8.-30.9.2023

-

2.6.2023 § 12, tiimivastaavan lisä määräajalle 5.6.-9.7.2023

-

2.6.2023 § 13, tiimivastaavan lisä määräajalle 10.-31.7.2023

-

9.6.2023 § 1, avustus kunto- ja virkistyslomaa varten

 

Tietohallintopäällikkö

-

26.5.2023 § 3, henkilökohtainen lisä 1.6.2023 alkaen

 

Viestintä-, markkinointi- ja myyntipäällikkö

-

26.5.2023 § 2, Kansainvälisyyden kehittäjän tehtävänimikkeen muutos kansainvälisyyden koordinaattoriksi

-

29.5.2023 § 3, kampusmestarin valinta 1.6.2023 alkaen 

-

29.5.2023 § 2, työsopimus, kampusmestari 1.6.2023 alkaen

 

Koulutuspäällikkö

-

9.6.2023 § 1, avustus kunto- ja virkistyslomaa varten

 

Valmistelija Hallinnon asiantuntija

 

Lisätietoja Kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen, p. 050 327 8191, esa.karvinen(at)riveria.fi

 

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Yhtymähallitus päättää merkitä edellä mainitut pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä niihin kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

 

Päätös Yhtymähallitus

Hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

 

 


Toimielinten pöytäkirjat ja yksihenkilöisten viranomaisten päätökset

 

Yhtymähallitus 15.06.2023 § 142  

9/00.01.01/2021   

Koulutuskuntayhtymän hallintosäännön §:n 31 mukaan: "Yhtymähallituksen alaisen viranomaisen ja yhtymähallituksen alaisen jaoston on ilmoitettava yhtymähallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista yhtymähallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan."

 

Hallitus on antanut kokouksessaan 27.10.2010 § 164 ohjeet otto-oikeuden käyttämisestä 1.11.2010 alkaen. Ohjeiden mukaisesti seuraavat pöytäkirjat ja päätökset on toimitettu tiedoksi yhtymähallitukselle:

 

Viranhaltijapäätökset:

Kuntayhtymän johtaja, rehtori

-

17.5.2023 § 2, logistiikka-alalle tulevan käytetyn kuorma-auton hankinnan kilpailutustoimeksianto Pohjois-Karjalan hankintatoimelle

-

18.4.2023 § 11, koulutuspäällikön siirtämisestä lehtorin virkaan 1.9.2023 alkaen.

-

22.5.2023 § 2, virkamääräys, tiimipäällikkö, hyvinvointi ja terveys -tulosalue, kasvatus ja ohjaustiimi 1.8.2023 alkaen

-

22.5.2023 §14, tutkimuslupa, Riverian työelämäyhteistyö opiskelijan näkökulmasta - opinnäytetyölle, Karelia-ammattikorkeakoulu

-

26.5.2023 § 1, ratkaisuvallansiirtopäätös

-

26.5.2023 § 2, ratkaisuvallansiirtopäätös

-

26.5.2023 § 13, Opiskelijapalvelupäällikön virantoimitusvelvollisuuden muutos

-

26.5.2023 1 14 viestinä-, markkinointi- ja myyntipäällikön virantoimitusvelvollisuuden muutos

-

26.5.2023 § 15, Sisäisen tarkastajan virantoimitusvelvollisuuden muutos laadun kehittäjän virkavelvollisuuteen

-

31.5.2023 § 7, konelumityöt Riverian kiinteistöissä 2023-2025 + mahdollinen optio 2025-2026

-

1.6.2023 § 16, OVTES järjestelyerän kohdentaminen 1.6.2023 alkaen

-

1.6.2023 § 17, hinnoittelutunnusten tarkastelu

-

6.6.2023 § 3, virkamääräys, koulutusjohtaja, hyvinvointi ja terveys -tulosalue 1.8.2023 alkaen

-

6.6.2023 § 4, virkamääräys, koulutusjohtaja, palvelutoiminta-tulosalue 1.8.2023 alkaen

-

6.6.2023 § 5, virkamääräys, koulutusjohtaja, teollisuus ja biotalous -tulosalue 1.8.2023 alkaen

-

6.6.2023 § 6, virkamääräys, koulutusjohtaja, rakentaminen-tulosalue 1.8.2023 alkaen

-

7.6.2023 § 18, OVTES kehittämiserän kohdentaminen 1.6.2023 alkaen

-

13.6.2023 §6, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, oppisopimuskoulutus ja ohjaus 2023-2025

-

13.6.2023 §16, tutkimuslupa Työperäisen maahanmuuton kautta Suomeen muuttaneiden kokemuksia kotoutumisesta - opinnäytetyöhön liittyvään tutkimukseen.

 

Pedagoginen johtaja

-

22.5.2023 § 16, virkamääräys, lehtori, yhteiset tutkinnon osat,

matemaattis-luonnontieteelliset aineet 1.8.2023 alkaen

-

26.5.2023 § 11, Opiskelijatoiminnan kehittäjän tehtävänimikkeen muutos opiskeluyhteisön kehittäjäksi

-

26.5.2023 § 12, Opetuksen suunnittelijan tehtävänimikkeen muuttaminen pedagogiseksi suunnittelijaksi

-

26.5.2023 § 13, Opiskelijahuollon asiantuntijan virantoimitusvelvollisuuden muutos

-

26.5.2023 § 14, Verkkopedagogiikan asiantuntijan virantoimitusvelvollisuuden muutos

-

26.5.2023 § 15, palkantarkistus 1.6.2023 alkaen

-

26.5.2023 § 16, palkantarkistukset 1.6.2023 alkaen

-

26.5.2023 § 17, palkantarkistukset 1.6.2023 alkaen

-

26.5.2023 § 18, palkantarkistus 1.6.2023 alkaen

 

Hallintojohtaja

-

24.5.2023 § 8 Rahastusoikeus, kiinteistöpalveluala: käytettyjen siivousvälineiden poistomyynti 25.-26.5.2023 Metallitalolla Peltolassa

-

29.5.2023 § 11, tehtävänimikkeen muutos 1.6.2023 alkaen

-

29.5.2023 § 12, palkantarkistus ja henkilökohtaisen lisän korottaminen 1.6.2023 alkaen

-

29.5.2023 § 13, ravitsemispalvelut, tehtäväkohtaisten palkkojentarkistus

-

29.5.2023 § 14, palkantarkistus 1.6.2023 alkaen

-

29.5.2023 § 15, palkantarkistus 1.6.2023 alkaen

 

Toimialajohtaja, Palvelut ja hyvinvointi -toimiala

-

17.5.2023 § 5, virkamääräys, lehtori, ammatilliset tutkinnon osat, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala 1.8.2023 alkaen

-

22.5.2023 § 6, virkamääräys, lehtori, ammatilliset tutkinnon osat, elintarvike-, ravintola- ja cateringala 1.8.2023 alkaen

-

22.5.2023 § 7, virkamääräys, lehtori, ammatilliset tutkinnon osat, elintarvike-, ravintola- ja cateringala 1.8.2023 alkaen

-

24.5.2023 § 19, päätoimisen tuntiopettajan valinta, kasvatusala, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 1.8.2023 alkaen

-

24.5.2023 § 20, päätoimisen tuntiopettajan valinta, kasvatusala, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 1.8.2023 alkaen

-

24.5.2023 § 21, ammatillisen ohjaajan valinta, kiinteistöpalveluala 1.8.2023 alkaen

-

25.5.2023 § 8, virkamääräys, päätoiminen tuntiopettaja, kasvatusala, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 1.8.2023 alkaen

-

25.5.2023 § 9, virkamääräys, päätoiminen tuntiopettaja, kasvatusala, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 1.8.2023 alkaen

-

26.5.2023 § 23, palkantarkistukset 1.6.2023 alkaen

-

26.5.2023 § 24, palkantarkistus 1.6.2023 alkaen

-

26.5.2023 § 25, palkantarkistus 1.6.2023 alkaen

-

31.5.2023 § 26, ammatillisen ohjaajan valinta, liiketoiminta-ala 1.8.2023 alkaen

-

31.5.2023 § 12, työsopimus, ammatillinen ohjaaja, liiketoiminta-ala 1.8.2023 alkaen

-

1.6.2023 § 27, ravintolan vastaavan hoitajan valinta 1.8.2023 alkaen

-

2.6.2023 § 11, työsopimus, ammatillinen ohjaaja, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala 1.8.2023 alkaen

-

13.6.2023 § 15, virkamääräys, lehtori, ammatilliset tutkinnon osat, sosiaali- ja terveysala 1.8.2023 alkaen

-

13.6.2023 § 14, virkamääräys, lehtori, liiketoiminta-ala 1.9.2023 alkaen

-

13.6.2023 § 28, ammatillisen ohjaajan valinta, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala 1.8.2023 alkaen

 

Vt. toimialajohtaja, Teknologia -toimiala

-

22.5.2023 § 14, virkamääräys, lehtori, ammatilliset tutkinnon osat, kone- ja tuotantotekniikan ala 16.10.2023 alkaen

-

23.5.2023 § 16, työsopimus, ammatillinen ohjaaja, metsäala ajalle 29.5.2023 - 31.7.2025

-

23.5.2023 § 17, työsopimus, ammatillinen ohjaaja, maatalousala 1.8.2023 alkaen

-

23.5.2023 § 18, työsopimus, ammatillinen ohjaaja, metsäala 1.1.2024 alkaen

-

23.5.2023 § 25, ammatillisen ohjaajan valinta, maatalousala 1.8.2023 alkaen

-

24.5.2023 § 27, päätoimisen tuntiopettajan valinta, autoala ajalle 1.8.2023 - 31.7.2025

-

25.5.2023 § 19, päätoimisen tuntiopettajan valinta, autoala ajalle 1.8.2023 - 31.7.2025

-

26.05.2023 § 26, palkantarkistus 1.6.2023 alkaen

-

1.6.2023 § 28, päätoimisen tuntiopettajan valinta, kone-, metalli- ja muoviala 1.8.2023 alkaen

-

5.6.2023 § 29, rekrytointilisä kaivos-, maarakennus- ja infrarakentamisalan tuntiopettajalle ajalle 1.6.-31.12.2023.

-

5.6.2023 § 30, rekrytointilisä kaivos-, maarakennus- ja infrarakentamisalan opettajalle ajalle 20.3.-31.5.2023

-

6.6.2023 § 31: tehtäväkohtaiset lisät kone-, metalli- ja muovialan amm.ohjaajalle 1.8.2023 alkaen

-

7.6.2023 § 32: metsäalan ammatillisen ohjaajan tehtäväkohtaiset lisät 29.5.23 alkaen

-

7.6.23 § 33, rekrytointilisä metsäalan amm.ohjaajalle

-

9.6.2023 § 22, virkamääräys, päätoiminen tuntiopettaja, kone-, metalli- ja muoviala 1.8.2023 alkaen

-

9.6.23 § 34: tehtäväkohtaiset lisät talonrakennusalan lehtorille 1.6.23 alkaen

 

Tilapalvelupäällikkö

-

26.5.2023 § 2, henkilökohtaisen lisän korottaminen 1.6.2023 alkaen

-

26.5.2023 § 3, henkilökohtaisen lisän korottaminen 1.6.2023 alkaen

-

26.5.2023 § 4, henkilökohtaisen lisän korottaminen 1.6.2023 alkaen

-

26.5.2023 § 5, henkilökohtaisten lisien korottaminen 1.6.2023 alkaen

-

26.5.2023 § 6, henkilökohtaisten lisien korottaminen 1.6.2023 alkaen

-

26.5.2023 § 7, palkantarkistukset 1.6.2023 alkaen

-

26.5.2023 § 8, palkantarkistukset 1.6.2023 alkaen

-

26.5.2023 § 9, palkantarkistus 1.6.2023 alkaen

-

2.6.2023 § 10, tiimivastaavan lisä määräajalle 1.5.-30.6.2023, Asikainen

-

2.6.2023 § 11, tiimivastaavan lisä määräajalle 1.8.-30.9.2023

-

2.6.2023 § 12, tiimivastaavan lisä määräajalle 5.6.-9.7.2023

-

2.6.2023 § 13, tiimivastaavan lisä määräajalle 10.-31.7.2023

-

9.6.2023 § 1, avustus kunto- ja virkistyslomaa varten

 

Tietohallintopäällikkö

-

26.5.2023 § 3, henkilökohtainen lisä 1.6.2023 alkaen

 

Viestintä-, markkinointi- ja myyntipäällikkö

-

26.5.2023 § 2, Kansainvälisyyden kehittäjän tehtävänimikkeen muutos kansainvälisyyden koordinaattoriksi

-

29.5.2023 § 3, kampusmestarin valinta 1.6.2023 alkaen 

-

29.5.2023 § 2, työsopimus, kampusmestari 1.6.2023 alkaen

 

Koulutuspäällikkö

-

9.6.2023 § 1, avustus kunto- ja virkistyslomaa varten

 

Valmistelija Hallinnon asiantuntija

 

Lisätietoja Kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen, p. 050 327 8191, esa.karvinen(at)riveria.fi

 

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Yhtymähallitus päättää merkitä edellä mainitut pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä niihin kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

 

Päätös Yhtymähallitus

Hyväksyttiin yksimielisesti.
_____