Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 15.06.2023/Pykälä 140


Henkiöstön vaikuttamismahdollisuudet Riveriassa

 

Yhtymähallitus 15.06.2023 § 140  

238/01.04.04/2021   

Riveriassa on panostettu henkilöstön osallistamiseen vaikuttamismahdollisuuksia järjestelmällisesti kehittämällä ja tarjoamalla. Erilaisia vaikuttamisen muotoja ovat muun muassa:

 

  1. Lakisääteiset, säännöllisesti kokoontuvat toimikunnat ja niiden asioita yhteistoiminnallisesti valmistelevat työryhmät, joiden jäsenet on valittu edustuksellisesti kaikki henkilöstöryhmät huomioiden.

-          Yhteistyötoimikunta, joka uudistettiin vuonna 2020 ja henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia lisättiin mm. käsittelyyn otettavien asioiden esittämisen mahdollisuuksia parantamalla.

-          Kuukausittain kokoustava henkilöstöasioiden työryhmä valmistelee henkilöstöasioita linjattavaksi ja päätettäväksi yhteistyötoimikuntaan ja mm. Riverian johtoryhmään.

-          Työsuojelutoimikunta kokoontuu 4 kertaa vuodessa. Asioita valmistelevat työsuojeluvaltuutettujen lisäksi myös oppilaitosturvallisuuden kehittämisryhmä sekä kampuskohtaiset turvaryhmät.

 

  1. Asioiden käsittelyt yhteisissä keskustelua tai pienryhmävalmistelua sisältävissä tilaisuuksissa ja säännöllisesti toistuvilla foorumeilla. Näitä ovat esimerkiksi:

-          vuosittain syksyisin järjestettävä Riveria-päivä koko henkilöstölle

-          kaksi kertaa vuodessa jokaisella kampuksella toteutettavat kampuskohtaiset henkilöstökokoukset

-          kuukausittaiset kuntayhtymän johtaja, rehtorin vetämät Open House -webinaarit (nauhoitetaan)

-          laajennettu johtoryhmä, jossa mukana päälliköiden lisäksi myös pääluottamusmiehet

-          Riverian johtoryhmän kokouksessa asioiden käsittelyssä huomioidaan pääluottamusmiesten omassa puheenvuorossaan esittämä kokouksen asioiden kommentointi ja palautteet

-          toiminta- ja taloussuunnitteluprosessiin osallistuminen tiimeissä ja tulostavoiteneuvotteluissa vuosittain

 

  1. Henkilöstön kuuleminen ja palautteen keruu sekä kommenttien ja palautteen huomiointi laadittaessa henkilöstön työhön ja tehtäviin vaikuttavia suunnitelmia ja ohjeita

-          vuoden 2024 aikana tulossa lukuisia mm. pedagogisia suunnitelmia kommentoitavaksi

 

  1. Henkilöstön osallistuminen strategiseen työskentelyyn

-          koko henkilöstö osallistui Riverian strategian 2022-2025 valmistelutyöhön FountainPark -työkalulla.

 

  1. Työhyvinvointikyselyt ja niiden järjestelmällinen käsittely tiimi-, toimiala ja Riveria-tasolla sekä toimenpiteiden suunnittelu ja seuranta.

 

  1. Vaikuttaminen toimivan tiimityön kautta, tiimisopimusten mukaisesti

 

  1. Hyvät henkilöstöjohtamisen käytänteet turvaavat arjen vaikuttamismahdollisuudet koko henkilöstölle.

-          esimiehet pitävät vuotuiset ryhmä- ja/tai yksilö kehityskeskustelut ja laativat osaamisen kehittämissuunnitelmat

-          Riveria2025 -henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma

-          varhaisen tuen mallin mukainen toiminta

-          työkyvyn johtamisen käytänteet ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa

-          vuosityöajassa olevan opetushenkilöstön vuosityöajan toteuma- ja seurantakeskustelut.

Valmistelija hallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen, puh. 050 575 4025, merja.laituri-korhonen(at)riveria.fi

 

Lisätietoja kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen, p. 050 327 8191, esa.karvinen(at)riveria.fi

 

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös Yhtymähallitus

Merkittiin tiedoksi.
_____