Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 15.06.2023/Pykälä 136


Metsäkoneiden hankinta vuodelle 2024

 

Yhtymähallitus 23.03.2023 § 49 

  

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian metsäalan tiimille ollaan hankkimassa vuoden 2024 taloussuunnitelmaan sisältyvästä investointimäärärahasta kaksi uutta kuormatraktoria ja yksi uusi harvesteri metsäkoneenkuljettajakoulutukseen. Koneiden toimitusajat ovat pitkiä, joten hankintapäätös ja tilaus tulee tehdä jo syksyllä 2023, jotta hankinta saadaan toteutettua tarpeen edellyttämässä aikataulussa vuonna 2024.

 

Kahden kuormatraktorin hankinta on tarkoitus tehdä suorahankintana John Deere Oyj:ltä ja harvesterin hankinta Ponsselta.  Koneiden suorahankintaa perustellaan sillä, että opetuksessa tulee olla käytössä nykyaikaista ja työelämän käyttämää kalustoa. Myös tekniikan opetuksen näkökulmasta pitäisi jokaiselta konemerkiltä olla käytettävissä uusinta tekniikkaa edustavia koneita. Suorahankinta on ollut metsäalan konetoimittajien kanssa käsitelty menetelmä työelämävastaavan koulutuskaluston hankintaan. Menettelyn on hyväksynyt Riverian tilintarkastaja, eikä hankinnoista hankintalain mukaisesti julkaistuihin suorahankintapäätöksiin ole tullut valituksia muiden metsäkonevalmistajilta.

 

Tarjouskilpailu ei ole tarkoituksenmukainen, koska kilpailutusprosessin kautta ei tosiasiallisesti saada parempaa tulosta. Suorahankinnalla varmistetaan lisäksi opetuskäyttöön sopiva ja haluttu tuote sekä hankintahinta on paremmin neuvoteltavissa.

 

Taustatietoja

Riverian kuormatraktoreiden koneosuudet suhteessa työelämän markkinaosuuteen eivät vastaa nykyistä tilannetta työpaikoilla. Nykyinen tilanne oppilaitoksen koneiden osalta on seuraava; Ponsse on osuudeltaan suurin 45 %:ia, Komatsu 30 %:ia ja viimeisenä John Deere 25 %:ia. Työelämässä Ponssella on noin 50 %:n, Deerellä 35 %:n ja Komatsulla 15 %:n markkinaosuudet.

 

Riverian harvestereiden osuudessa Ponssen on osuudeltaan suurin 50%:a, sitten on John Deere 38 %:a ja viimeisenä Komatsu 12 %:a. Koneiden suhteellinen osuus vastaa hyvin vallitsevaa markkinatilannetta, mutta Ponssen harvestereiden keskimääräinen ikä on huolestuttava, keski-ikä lähennellessä 12 vuotta. Riveria on hankkinut aiempina vuosina Komatsun ja John Deeren koneita, joten nyt on vuorossa päivittää Ponssen kalustoa. Hankittavat koneet varustellaan nykyaikaisilla teknisillä ominaisuuksilla, jotka tukevat koulutustoimintaa. Meillä on erityisen vahva metsäkoneasentaja koulutusyhteistyö Ponssen kanssa. Tämän vuoksi on tarkoitus kohdistaa vuoden 2024 konehankintoja Ponsse kalustoon hankkimalla yksi uusi harvesteri oppilaitoksen käyttöön.

 

Hankinnan edellyttämä määräraha varataan talousarviovuoden 2024 investointimäärärahaan.

 

Talousarvio vuodelle 2024 käsitellään yhtymähallituksessa lokakuussa ja yhtymävaltuusto hyväksyy sen marraskuussa 2023. Määräraha on ollut mukana talousarviossa- ja suunnitelmassa vuosille 2023-2025 osana taloussuunnitelmaa 2024. Vuoden 2024 taloussuunnitelmassa kuormatraktori hankintaan on suunniteltu kaksi (2) kertaa 300 000 euroa (alv 0 %) ja harvesterin hankintaan 400 000 euroa (alv 0%). Hinnat ovat vuoden 2023 hintatasoon pohjautuvia arvioita. Lopullinen kustannusarvio hyväksytään talousarvion 2024 sekä investointimäärärahan käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

 

Valmistelijat ja lisätietoja Koulutuspäällikkö Mikko Saarimaa, vt. toimialajohtaja Petri Keronen, p. 050 340 1863, petri.t.keronen(at)riveria.fi ja hallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen, puh. 050 575 4025, merja.laituri-korhonen(at)riveria.fi

 

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Yhtymähallitus päättää, että Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian metsäalalle hankitaan vuoden 2024 investointimäärärahalla suorahankintana kaksi kuormatraktoria John Deereltä ja yksi harvesteri Ponsselta. Lopullinen kustannusarvio hyväksytään talousarvion 2024 sekä investointimäärärahan käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

 

Päätös Yhtymähallitus

Hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

 

 

 

Yhtymähallitus 15.06.2023 § 136  

55/02.08.00.01/2023   

Yhtymähallituksen 23.3.2023 (§49) hyväksymään metsäkoneiden vuoden 2024 suorahankintakokonaisuuteen on saatu tarjoukset hankintapäätöksen sekä vuodelle 2024 taloussuunnitelmassa varatun investointimäärärahan mukaiset tarjoukset.

 

Valmistelijat ja lisätietoja Koulutuspäällikkö Mikko Saarimaa, vt. toimialajohtaja Petri Keronen, p. 050 340 1863, petri.t.keronen(at)riveria.fi ja hallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen, puh. 050 575 4025, merja.laituri-korhonen(at)riveria.fi

 

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori

  1. hankkia saatujen tarjousten mukaan suorahankintana:

-        kaksi JD 1010G ajokonetta hintaan 300 000 euroa/kpl (alv 0 %), yhteensä 600 000 euroa (alv 0 %)

-        Ponsse Cobra harvesterin hintaan 423 387 euroa (alv 0 %).

  1. valtuuttaa koulutuspäällikkö Mikko Saarimaan vahvistamaan koneiden tilaukset sekä huolehtimaan hankintalain mukaiset suorahankintailmoitukset Tarjouspalveluun/Hilmaan.

 

Päätös Yhtymähallitus

Hyväksyttiin yksimielisesti.
____