Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 15.06.2023/Pykälä 134


Riverian Valtimon koulutusyksikön muutostyöt: Pää-/rakennus-, sähkö- ja rakennusautomaatiourakoitsijoiden valinta

 

Yhtymähallitus 15.06.2023 § 134  

82/10.03.02/2022   

Talousarviovuoden 2023 oppimisympäristöinvestointien käyttösuunnitelmassa (yhtymähallitus 26.1.2023 10§) on Valtimon koulutusyksikön muutostöihin kohdennettu 2 000 000 euroa. Käyttösuunnitelman mukainen käyttökohde on toimitilaselvityksen mukaiset muutostyöt.

 

Valtimon hankkeen urakoista julkaistiin ensimmäiset tarjouspyynnöt 31.8.2022 ja urakkatarjoukset saatiin 4.10.2022. Hankinta keskeytettiin kustannusten ylitettyä merkittävästi hankkeelle budjetoidut määrärahat.

 

Alkuperäisiä suunnitelmia muutettiin yhteistyössä käyttäjien kanssa ja muutostöiden laajuutta kasvatettiin ja uudisrakennus B poistettiin suunnitelmasta. Hankkeen suunnittelijoina ovat toimineet VAAKA-ARK Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Insinööritoimisto Kurkinen Oy ja Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy.

 

Yleisestä kustannustason noususta sekä alueellisesta hintatasosta johtuen kokonaiskustannusarviota joudutaan korottamaan valmisteilla olevaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2024-2025 sekä talousarvioon 2024. On ennakoitu, että vuoden 2023 osalta investointimäärärahan käyttö tulee toteumaan 1,9 miljoonan euron kokoisena ja vuoden 2024 investointimäärärahaan tullaan esittämään 1,6 miljoonan euron varaus hankkeen kokonaiskustannusarvion ollessa 3,5 miljoonaa euroa. Investointimääräraha vahvistetaan yhtymävaltuustossa 30.11.2023 talousarviosta päättämisen yhteydessä ja investointimäärä-rahan käyttösuunnitelmasta päätetään yhtymähallituksessa tammikuussa 2024.

 

Uudistetun hankkeen urakoista julkaistiin tarjouspyynnöt avoimella menettelyllä 28.4.2023. Määräaikaan, 29.5.2023 klo 12.00, mennessä saatiin tarjouksia pää-/rakennusurakkaan neljä (4), sähköurakkaan yksi (1) ja rakennus-automaatiourakkaan yksi (1). LVI-urakkaan ei saatu yhtään tarjousta. Hankintalain mukaan valittaviksi, alimman hinnan tarjonneiksi urakoitsijoiksi esitettävien tarjoajien kanssa on pidetty selonottoneuvottelut 5.6.2023, joissa käsiteltiin tarjouspyyntöjen ja tarjousten yhdenmukaisuus.

 

Urakoitsijoiksi esitetään seuraavia edullisimman tarjouksen antaneita urakoitsijoita (alv 0 %):

-        pää-/rakennusurakka: Rakennusliike Mustonen Oy 2 276 000 euroa

-        sähköurakka: Ylä-Karjalan Sähkö Oy 363 800 euroa

-        rakennusautomaatio: Schneider Electric Finland Oy  115 500 euroa

Urakoiden yhteenlaskettu hinta 2 755 300 euroa

 

Valmistelija ja lisätietoja Hallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen, puh. 050 575 4025, merja.laituri-korhonen(at)riveria.fi ja tilapalvelupäällikkö

 

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Yhtymähallitus päättää

1)      toteuttaa Riverian Valtimon koulutusyksikön muutostyöt -hankkeen

2)     hyväksyy hankkeen kokonaiskustannusarvioksi 3,5 miljoonaa euroa

3)     valita hankkeen urakoitsijoiksi hankintalain mukaan:

.         rakennus-/pääurakoitsija: Rakennusliike Mustonen Oy, 2 276 000 euroa

.         sähköurakka: Ylä-Karjalan Sähkö Oy, 363 800 euroa

.         rakennusautomaatiourakka: Schneider Electric Finland Oy, 115 500 euroa.

 

Päätös Yhtymähallitus

Hyväksyttiin yksimielisesti.
____