Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 15.06.2023/Pykälä 133


 

Yhtymähallitus 23.03.2023 § 48 

  

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria järjestää henkilölleen lakisääteisen ja hyvän terveyshuollon käytänteiden mukaisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon (Kelan korvausluokka I) lisäksi työterveyspainotteisen yleislääkäritasoisen sairaanhoidon avopalvelut (Kela korvausluokka II). Palvelun tarkempi sisältö on määritelty sopimuksen liitteissä sekä vuosittain päivitettävässä työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa.

 

Työterveyshuollon ohjausryhmä on seurannut palveluiden käyttöä, vaikuttavuutta ja kustannuksia. Ohjausryhmän käsittelyjen pohjalta on hallintojohtajan päätöksellä tehty sopimuskauden aikana tarvittavia vähäisiä sopimusmuutoksia.

 

Palveluntuottajana sopimuskaudella 1.1.2019 - 31.12.2021 sekä kahden vuoden optiokauden aikana vuoden 2023 loppuun on toiminut Suomen Terveystalo Oy. Maakunnalliset palvelut on toteutettu osin alihankintana.

 

Optiokausia ei ole enää käytettävissä, joten on käynnistettävä työhuollon palveluiden kilpailutus. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon, joten hankinnan tekninen toteuttaminen annetaan Riverian hankintaohjeiden mukaisesti Pohjois-Karjalan hankintatoimelle.

 

Tarjouspyynnön laadinta on käynnistetty avoimella markkinavuoropuhelulla, jossa kerättiin mahdollisilta palveluntuottajilta näkemyksiä mm.

-          työterveyspalveluiden hinnoittelumalliin

-          tarjousten laatupisteytettäviin vertailuperusteisiin

-          tasa-arvoisten palveluiden tuottamiseen Pohjois-Karjalassa

-          henkilöstön työkaaren huomioimiseen

-          altistelähtöiseen työterveysseurantaan

-          mielenterveys sekä tuki- ja liikuntaelin sairauksien palvelumalleihin

-          työkyvyttömyysriskien hallintaan.

 

Markkinavuoropuhelu jatkuu palveluntuottajien kahdenkeskisillä keskusteluilla 29.3.2023. Tavoitteena on markkinoiden kuuleminen kilpailutuksen parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi ja sen turvaamiseksi, että Riveria saa tarkoituksenmukaiset, vaikuttavat ja kustannustehokkaat työterveyshuollon palvelut henkilöstölleen.

 

Hankinnan sisällön suunnittelussa käytetään Benefits Oy/Jani Bäckin palveluita. Hänellä on laaja ja pitkäaikainen kokemus työterveyshuollon palveluntuottajien palveluksessa sekä suurten organisaatioiden konsultoinnissa työterveyshuollon järjestämisessä.

 

Hankintaa on käsitelty yhteistoiminnallisesti Riverian työsuojelutoimikunnassa 7.2.2023. Hankinta valmistellaan siten, että hankintapäätös olisi valmis 30.6.2023 mennessä.

 

Hankinnan kokonaisarvo 3 vuoden aikana on Kela-korvausten jälkeen yli 600 000 euroa, joten hankinnan käynnistämisestä päättää yhtymähallitus.

 

Valmistelija ja lisätietoja Hallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen, puh. 050 575 4025,

  merja.laituri-korhonen(at)riveria.fi

 

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Yhtymähallitus päättää käynnistää Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian työterveyshuollon palveluiden hankintalain mukaisen kilpailutuksen ajanjaksolle 1.1.2024- 31.12.2026 (optio 2 vuotta). Hankintapäätöksen tekee hankintalain ja tarjousten vertailuperusteiden mukaan Pohjois-Karjalan hankintatoimi.

 

Päätös Yhtymähallitus

Hyväksyttiin yksimielisesti.
____

 

Yhtymähallitus 15.06.2023 § 133  

53/02.08.00.00/2023   

Pohjois-Karjalan hankintatoimi julkaisi Riverian toimeksiannosta 12.5.2023 avoimen menettelyn tarjouspyynnön työterveyshuollon palveluista 2024-2026 (optiokaudet 2028 saakka).

 

Määräaikaan 5.6.2023 klo 10 mennessä saatiin tarjouksia seuraavasti:

Osa-alue 1 "Joensuu", 4 tarjousta

Osa-alue 2 "Kitee", 0 tarjousta

Osa-alue 3 "Outokumpu", 1 tarjous

Osa-alue 4 "Lieksa", 1 tarjous

Osa-alue 5 "Nurmes + Valtimo", 1 tarjous

Osa-alue 6 "kaikki alueet, yhteistarjous", 0 tarjousta

 

Kaikki tarjouksen jättäneet täyttivät tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset.

 

Hankintaa valmistellut työryhmä käsitteli tarjoukset keskiviikkona 7.6.2023.

 

Hankintalain mukainen valintapäätös esitellään kokouksessa. Itse hankintapäätöksen tekee Pohjois-Karjalan hankintatoimi.

 

Valmistelija ja lisätietoja Hallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen, puh. 050 575 4025,

  merja.laituri-korhonen(at)riveria.fi

 

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Yhtymähallitus

1)      merkitsee Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian työterveyshuollon kilpailutuksen (1.1.2024- 31.12.2026, optio 2 vuotta) lopputuloksen tiedoksi

2)     päättää valtuuttaa Pohjois-Karjalan hankintatoimen tekemään hankintalain mukaisen hankintapäätöksen.

 

Kuntayhtymän johtaja, rehtorin muutettu päätösehdotus kokouksessa

  Yhtymähallitus päättää

1)      valita Riveria työterveyshuollon palveluntuottajiksi ajalle 1.1.2024 - 31.12.2026 kahden vuoden optiolla hankintalain mukaan:

.            Joensuu: Pohjois-Karjalan Terveyspalvelut Oy (PK Terveys)

.            Outokumpu: Pihlajalinna Terveys Oy

.            Lieksa: Suomen Terveystalo Oy

.            Nurmes ja Valtimo: Pihlajalinna Terveys Oy

2)     hankkia Kiteen osalta työterveyshuollon hankintalain mukaisesti suorahankintana

3)     valtuuttaa Pohjois-Karjalan hankintatoimen tekemään hankintalain mukaiset hankintapäätökset ja suorahankintailmoituksen

 

Päätös Yhtymähallitus

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____