Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 15.06.2023/Pykälä 131


Liite # Riveria_Arviointikertomus_2022

Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2022

 

Yhtymähallitus 15.06.2023 § 131  

190/00.03.00/2022   

Tarkastuslautakunta on antanut yhtymävaltuustolle arviointikertomuksen vuodelta 2022. Kuntalain 121.5 §:n mukaan yhtymähallituksen tulee antaa yhtymävaltuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaisesti arvioida, ovatko yhtymävaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Tarkastuslautakunta on seurannut ja arvioinut toimintavuoden aikana yhtymävaltuuston asettamien, sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja siten pyrkinyt osaltaan edistämään kuntayhtymän toimintaa. Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan, että sillä on ollut arviointitoimintaansa varten käytettävissään hyvin laadittu tilinpäätösasiakirja liitteineen sekä toiminnan kannalta asianmukainen ja kattava mittaristo koko vuoden ajan.

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on esityslistan liitteenä.

 

Keskeiset huomiot arviointikertomuksesta:

  • Taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen osalta tarkastuslautakunta toteaa, että Riverian talous ja maksuvalmius on vahva ja tasapainossa tilikauden lopussa 2022. Talouden ennakointi on hyvin toteutunutta.
  • Investointimäärärahasta jäi vuonna 2022 käyttämättä 4 miljoonaa euroa Nurmeksen ja Valtimon koulutusyksiköiden muutostöihin kohdennettua määrärahaa.
  • Suoritettujen tutkintojen määrän jäädessä alle tavoitteen, tarkastuslautakunnan arvioi, että jatkuvan haun kautta perustutkintokoulutuksessa aloittaneiden opiskelijoiden elämäntilanteeseen, opiskeluvalmiuksiin ja opiskelijan oman vastuun ottamisen merkitykseen tulisi kiinnittää erityisesti huomiota ohjattaessa opiskelijoita oikeaan tutkintoon, koulutukseen ja oppimisympäristöihin.
  • Opiskelijavuosien käsittelyn yhteydessä tarkastuslautakunta tähdentää, että maakunnan työelämätarpeisiin vastaava koulutus ja tutkinnot on yksi Riverian menestystekijöistä. Työllisyysasteen parantaminen on keskeisin tavoite koko Pohjois-Karjalassa. Eri toimialoilla on samanaikaisesti sekä pulaa osaavasta työvoimasta että työttömyyttä. Tarkastuslautakunnan mukaan opiskelijoiden työllistymisen painoarvoa tulee edelleen vahvistaa tutkintojen ja koulutuksen suuntaamisessa ja järjestämisessä.
  • Riverian strategian 2022-2025 "Osaavan työvoiman ja elinvoiman tekijä" edellyttämän muutoksen läpivieminen haastaa Riverian johdon muutosjohtamisen taidot ja koko henkilöstön resilienssin työyhteisön ja toimintaympäristön muutoksessa.

 

Yhtymävaltuuston kokouksessa 10.5.2023 tarkastuslautakunta toi yhtymähallituksen tarkasteltavaksi myös Riverian riippuvuuden valtionosuusrahoituksesta, joka on edelleen suurta (87 %). Tunnistettu huoli rahoitusmallin suhteen liittyy oppivelvollisten ja jatkuvan haun opiskelijoiden suoritteista myönnettävän rahoituksen osuuteen kokonaisuudesta.

 

Tarkastuslautakunta nosti opetuksesta vastaavien ammattilaisten tulevaisuuden haasteeksi työelämän vaatiman ammattitaidon ja osaamisen ennakoimisen 5 ja edelleen 10 vuoden päähän. Tämän lisäksi on tunnistettu osaavan työvoiman rekrytoinnin haaste eräillä koulutusaloilla.

 

Yhtymävaltuustossa 10.5.2023 oli esillä tarkastuslautakunnan sihteeritehtävien järjestäminen tiedonkulun turvaamisen ja riippumattomuuden varmistamalla tavalla sekä tarkastuslautakunnan rooli konsernin tarkastustoiminnassa. Yhtymähallitukselta pyydettiin asiassa kannanottoa.

 

Valmistelija hallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen, puh. 050 575 4025, merja.laituri-korhonen(at)riveria.fi

 

Lisätietoja kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen, p. 050 327 8191, esa.karvinen(at)riveria.fi

 

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle lausuntonaan seuraavaa:

Yhtymähallitus huomioi vuoden 2022 arviointikertomuksessa esiin nostetut asiat toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisuuden sekä tarkoituksenmukaisuuden seurannassa, toiminnan ja talouden suunnittelussa sekä strategian toimeenpanossa.

 

Yhtymähallitus päättää suositella tarkastuslautakunnan käyttämään tilintarkastussopimuksen mahdollistamaa sihteeripalveluiden hankintaa tilintarkastusyhteisöltä ja päättämään asiasta kokouksessaan 22.8.2023. Asianhallintajärjestelmän osalta BDOn tilintarkastajaa avustavat tarvittaessa Riverian hallinnon viranhaltijat.

 

Konsernin osalta talousarvioon 2023 sekä talous- ja toimintasuunnitelmaan 2023-2025 sisältyvät myös tytäryhtiön toiminta- ja taloussuunnitelma sekä yhtymävaltuuston tytäryhtiölle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, jotka kuuluvat tarkastuslautakunnan tarkastustoiminnan piiriin.

 

Päätös Yhtymähallitus

Hyväksyttiin yksimielisesti.
____