Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 15.06.2023/Pykälä 130


Liite # Työnantajalle maksettavat k
Liite # Liite_1_Esitys työnantajalle makset

Alle 20-vuotiaiden opiskelijoiden oppisopimusten koulutuskorvausten uudistaminen

 

Yhtymähallitus 15.09.2022 § 153 

  

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) päätti vuoden 2022 valtion talousarviossa oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvausten uudistamisen kokeiluun päätetyn 5 000 000 euron kertaluonteisen määrärahan myöntämisestä koulutuksen järjestäjille perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena 28.4.2022.

 

Lisärahoitus on tarkoitettu käytettäväksi alle 20-vuotiaasta vailla toisen asteen tutkintoa olevasta ammatillista perustutkintoa suorittavasta oppisopimusopiskelijasta työnantajalle maksettavan suuremman koulutuskorvauksen aiheuttamiin lisäkustannuksiin. Lisärahoituksen käyttö ei ole sidottu rahoituksen myöntämisvuoteen. Rahoitus on valtionosuusrahoituksena kuitenkin kirjattava kokonaisuudessaan myöntövuoden tuloksi.

 

Rahoitus myönnettiin alle 20-vuotiaiden perustutkintoa suorittavien oppisopimusopiskelijoiden keskimääräinen päiväkohtainen määrän vuonna 2020 perusteella. Kokonaisrahoitus jaettiin rahoitusta hakeneiden koulutuksenjärjestäjien suhteellisten osuuksien perusteella. OKM ei siis määritellyt nuorten oppisopimuskouluttajatyöpaikoille maksettavan suuremman koulutuskorvauksen summaa eikä myöskään rahoituksen käyttöaikaa.

 

Riveriassa esitetään määräaikaisen ja kokeiluluontoisen 218 959 euron suuruisen rahoituksen käyttämistä alle 20-vuotiaiden oppisopimusopiskelijoiden työnantajille korottamalla nykyistä koulutuskorvausta 100 euroa/kuukausi määräaikaisesti ajalla 1.5.2022-31.7.2024. Nykyisellä nuorten oppisopimusten (54) määrällä rahoituksesta tulee käytettyä 67 % (2/3). Koulutuskorvauksen korotuksen tavoitteena on kuitenkin nuorten oppisopimusten määrän lisääminen, joten määräajan asettamisella varmistetaan, että nyt saatu rahoitus riittää päätettävän korotetun koulutuskorvauksen kustannusten korvaamiseen.

 

Valmistelija ja lisätiedot Hallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen, puh. 050 575 4025,

 

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Yhtymähallitus päättää, että opetus- ja kulttuuriministeriön 28.4.2022 myöntämä lisärahoitus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverialle käytetään korottamalla alle 20-vuotiaiden oppisopimusopiskelijoiden työpaikoille maksettavaa koulutuskorvausta 100 eurolla/kk ajanjaksolla 1.5.2022-31.7.2024.

 

Päätös Yhtymähallitus

Hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

 

Yhtymähallitus 15.06.2023 § 130  

218/02.05.00/2022   

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuosina 2022 ja 2023 kohdistanut vuotuisen 5 miljoonan euron määrärahan alle 20-vuotiaiden vailla toisen asteen tutkintoa olevien oppisopimusopiskelijoiden työantajille maksettavien koulutuskorvausten korottamiseen. Riverialle edellä mainitusta määrärahasta myönnettiin perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena 218 959 euroa keväällä 2022 ja 250 367 euroa keväällä 2023 eli yhteensä 469 326 euroa.

 

Yhtymähallituksen 15.9.2022 § 153 päättämä 100 euron/kuukausi korotus on osoittautunut vaikuttamattomaksi, sillä alle 20-vuotiaiden oppisopimusten määrä ei ole lainkaan lisääntynyt alkutilanteesta. Vuonna 2022 myönnettyä rahoitusta on 30.4.2023 mennessä käytetty korotettujen koulutuskorvausten maksuun yhteensä 50 100 euroa. Tavoitteena oli, että oppisopimukset lisääntyisivät niin paljon, että 218 959 euron rahoitus olisi tullut kokonaan käytetyksi 31.7.2024 mennessä. Tällä tahdilla 31.7.2024 mennessä rahoitusta tulee käytetyksi noin

140 000 euroa.

 

Erityisesti työvoimapula-aloilla työurien jatkaminen alusta, lopusta ja keskeltä on nostettu yhdeksi työllisyystilannetta helpottavaksi ratkaisuksi. Oppisopimuskoulutus on hyvä väylä sellaistenkin uusien työntekijöiden palkkaamiseen, joilla ei vielä ole valmiina työtehtävien edellyttää osaamista tai pätevyyksiä.

 

Työurien jatkamisen tavoitteella Riverian johtoryhmälle laadittiin esitys koulutuskorvauksen korottamisesta niin tuntuvasti, että se mahdollistaisi työnantajille esimerkiksi omasta yrityksestä/organisaatiosta eläköityneen henkilön palkkaamisen oppisopimustyöntekijälleen mentoriksi. Koelaskelmia rahoituksen riittävyydestä ja käyttämisestä OKM:n määrittelemänä käyttöaikana (v. 2025 loppuun mennessä) laadittiin 1000 euron kuukasikorvauksella kolmen kuukauden ajan. Kolmen kuukauden maksuajan jälkeen koulutuskorvaus palautuu aiempien linjausten (yhtymähallitus 20.5.2020 §107 ja 15.9.2022 §153) mukaiseksi. Yhtymähallituksen 20.5.2020 päätös ja liite on esityslistan liitteenä.

 

Yhtymähallitukselle esitetään alle 20-vuotiaiden oppisopimusopiskelijoiden työnantajille maksettavien koulutuskorvausten korottamista 31.7.2024 saakka vaikuttavalla, vastuullisella ja asiakaslähtöisellä tavalla siten, että tarkoitukseen kohdennettu rahoitus tulee käytettyä myöntöperusteen mukaisesti, nuorten perustutkinto-opiskelijoiden oppisopimukset lisääntyvät ja työvoimapula-alojen työllisyystilanne helpottuu. Koulutuskorvauksen käytölle ei aseteta ehtoja.

 

Valmistelija ja lisätiedot Hallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen, puh. 050 575 4025, merja.laituri-korhonen(at)riveria.fi

 

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Yhtymähallitus päättää korottaa alle 20-vuotiaiden, vailla toisen asteen tutkintoa olevien oppisopimusopiskelijoiden työnantajille maksettavan koulutuskorvauksen yhteensä 1 000 euroon/kk kolmen kuukauden ajaksi 1.8.2023 - 31.7.2024 välisenä aikana jo olemassa oleville sekä tuleville oppisopimuksille niin kauan kuin myönnetty rahoitus riittää. Kolmen kuukauden maksuajan jälkeen koulutuskorvaus palautuu yhtymähallituksen 20.5.2020 aiemman linjauksen mukaiseksi.

 

Päätös Yhtymähallitus

Hyväksyttiin yksimielisesti.
____