Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 15.06.2023/Pykälä 127Työelämäyhteistyön prosessit 1.8.2023 alkaen

 

Yhtymähallitus 15.06.2023 § 127  

131/00.01.02.01/2023   

Työelämäyhteistyön prosessien määrittäminen on aloitettu Riveriassa syksyllä 2022. Työelämäyhteistyön prosessi kokonaisuudessaan pilkotaan pienempiin prosesseihin ja määrittely on nyt tehty seuraavista prosesseista: työelämäpalautteen prosessi, työpaikkaohjauskoulutuksen prosessi sekä työelämässä tapahtuvan oppimisen prosessi. Näiden yhteyteen liittyy olennaisesti myös kumppanuuden prosessi, jonka ympärille kaikki työelämäyhteistyö nivoutuu. Kumppanuusprosessia tarkastellaan ja määritetään syksyllä 2023 kunkin koulutusalan tarpeiden mukaisesti.

 

Kehittämistyö aloitettiin työelämäpalautteiden prosessista, jossa keskeisessä osassa on Wilma-järjestelmässä olevat harjoittelu- ja työssäoppimispaikkojen tiedot sekä niiden oikeellisuus ja ajantasaisuus. Projektityöntekijä on käynyt yhdessä yrityspalvelutiimin jäsenten kanssa läpi nykyistä rekisteriä, ja samalla päivittänyt virheelliset ja muuttuneet tiedot nykyistä hetkeä vastaaviksi. Työelämäpalautteen prosessin pohjaksi on käyty läpi nykyinen toimintamalli ja sen pohjalta on päädytty tekemään muutoksia ja tarkennuksia nykyisiin toimintatapoihin. Uuden käyttöön otettavan prosessin tavoitteena on lisätä saatavan palautteen määrää ja laatua keskittymällä toimintatapojen tarkkuuteen ja tarkempaan seurantaan. Uusi prosessimalli on jo käyty läpi ja hyväksytetty johtotiimeissä ja tulevan syksyn aikana uusi toimintamalli koulutetaan koko opetushenkilöstölle alakohtaisissa palavereissa lähikoulutuksena tai Teamsin kautta. Työelämäpalautteiden reaaliaikaisen seurannan käyttöönottamiseksi tehdään vielä töitä järjestelmätoimittajan kanssa.

 

Työpaikkaohjauksen prosessin pohjaksi tehtiin selvitys nykyisistä toimintamalleista lähettämällä kysely kaikille koulutusaloille nykyisin käytettävästä työpaikkaohjauksen mallista. Kyselyssä keskityttiin nykyisiin tapoihin ja tehtävän koulutuksen määrään ja arvioitiin aloittain ohjauksen merkitystä ja vaikuttavuutta. Vastauksista voitiin todeta, että yhtä yhtenäistä mallia ei toistaiseksi ole ja tarve uudelle prosessimallille on ajankohtainen. Kaikki alat kokivat, että kyseessä on työelämäyhteistyön kannalta keskeinen tehtävä, joka lisää oppilaitoksen ja työnantajien yhteistyötä. Uusi prosessimalli on rakennettu vastaamaan koulutusalojen ja työelämän asettamia tarpeita.

 

Työelämässä oppimisen prosessi on työelämäyhteistyön prosessista merkittävin. Prosessia on rakennettu yhteistyössä opetushenkilöstön, opiskelijoiden sekä yritysten kanssa. Työpajoja järjestettiin palvelut- ja hyvinvointi ja teknologiatoimialoille erikseen ja jokainen koulutusala nimesi oman edustajansa työpajaan. Sen jälkeen toteutimme yhteisen työpajan, jossa tähdensimme eri toimialojen aikaansaannoksia koko opetushenkilöstön näkökulmasta. Tämän jälkeen kävimme asian läpi vielä erityis-, y-aineiden opetushenkilöstön edustajien sekä opojen kanssa.  Viimeisessä vaiheessa määritimme prosessien raamit, joiden puitteissa yhteistyötä toteutetaan. Tämän jälkeen prosessi käytiin läpi opiskelijoiden sekä yritysten edustajien kanssa, jonka pohjalta prosessiin tehtiin viimeiset korjaukset ja tarkennukset. Työelämässä oppimisen prosessin kuvaus valmistuu yhtymähallituksen kokoukseen.

 

Valmistelija ja lisätietoja Yrityspalvelupäällikkö Suvi Valoharju, puh.050 464 3020, suvi.valoharju(at)riveria.fi

 

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi Riverian työelämäyhteistyön prosessit 1.8.2023 alkaen.

 

Päätös Yhtymähallitus

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi Riverian työelämäyhteistyön prosessit 1.8.2023 alkaen.
___