Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymävaltuusto
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 7Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian hallintosääntö 1.8.2023 alkaen

 

Yhtymähallitus 23.02.2023 § 28 

  

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian yhtymävaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.5.2022 Riverian uuden strategian 2022-2025 "Osaavan työvoiman ja elinvoiman tekijä".

 

Strategian toimeenpano edellyttää henkilöstön työn organisoinnissa muutoksia, jotka voivat koskea työtehtävien, töiden tai työtilojen uudelleenjärjestelyjä tai kehittämistä. Muutoksista käytiin yhteistoimintaneuvottelut ajalla 11.8.2022.-19.1.2023 ja ne päättyivät yksimielisesti.  Yhtymähallitus päätti 26.1.2023 toteuttaa yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksen mukaiset toimenpiteet.

 

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian nykyistä 1.1.2021 voimaan tullutta hallintosääntöä tulee uudistaa strategian ja sen toimeenpanon edellyttämällä tavalla.

 

Hallintosääntöön, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2023, on tehty muutoksia pääasiassa osaan I koskien hallinnon ja toiminnan järjestämistä:

  • luku 1 Kuntayhtymän johtaminen
  • luku 2 Toimielinorganisaatio
  • luku 3 Henkilöstöorganisaatio
  • luku 5 Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako
  • luku 6 Toimivalta henkilöstöasioissa

 

Lisäksi toimivallan siirtämistä koskevia määräyksiä on tarkennettu ja hallintosääntöön on lisätty pykälät 33-34, jotka koskevat normaalista toimivallasta poikkeavaa päätösvallan käyttöä.

 

Valmistelijat ja lisätietoja   Kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen, p. 050 327 8191, esa.karvinen(at)riveria.fi, hallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen, puh. 050 575 4025, merja.laituri-korhonen(at)riveria.fi ja hallinnon asiantuntija

 

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Riverian liitteenä olevan hallintosäännön voimaan 1.8.2023 ja siitä lähtien kumoaa 1.1.2021 voimaan tulleen hallintosäännön.

 

Päätös Yhtymähallitus

Hyväksyttiin yksimielisesti.
____

 

 

Yhtymävaltuusto 28.03.2023 § 7  

22/00.01.01/2023   

 

Päätös Yhtymävaltuusto

Sami Tanskanen esitti lukuun 2 lisättävän §:n 13 Opiskelijahuollon ohjausryhmä.  "Yhtymähallitus päättää yhteisöllisen opiskeluhuollon ohjausryhmän nimeämisestä. Ohjausryhmä seuraa opiskeluhuollon toteutumista yhdessä koulutuskuntayhtymän johtoryhmän kanssa, sekä opiskelijan hyvinvointisuunnitelman toteutumista." Ari Tielinen kannatti esitystä. Tämän jälkeen yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn esityksen.

Lisäyksen perusteella luvusta 3, §:tä 19 Yhtymähallituksen tehtävät ja toimivalta poistetaan yhteisöllisen opiskelijahuollon ohjausryhmän tehtävistä ja nimeämisestä päättäminen.  Lisätään § 22, johon kirjataan opiskelijahuollon ohjausryhmän tehtävät ja toimivalta hallintosäännön 1.1.2021 hallintosäännön mukaisesti. Hallintosäännön 1.8.2023 pykälänumerointi korjataan edellä mainittujen muutosten mukaisesti.
Hallintosääntö hyväksyttiin yksimielisesti edellä mainituin muutoksin.
_____