Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymävaltuusto
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 6


Liite # Riveria_Arviointikertomus_2021

Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2021

 

Yhtymähallitus 26.01.2023 § 14 

  

Tarkastuslautakunta on antanut yhtymävaltuustolle arviointikertomuksen vuodelta 2021. Kuntalain 121.5 §:n mukaan yhtymähallituksen tulee antaa yhtymävaltuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaisesti arvioida, ovatko yhtymävaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan, että sillä on ollut arviointitoimintaansa varten käytettävissään hyvin laadittu tilinpäätösasiakirja liitteineen sekä toiminnan kannalta asianmukainen ja kattava mittaristo koko vuoden ajan.

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on esityslistan liitteenä.

 

Yhtymävaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteuman raportoinnin lisäksi tarkastuslautakunta kiinnittää kertomuksessaan huomiota seuraaviin asioihin:

-          Talouden todetaan olevan tasapainossa ja hyvällä tasolla. Talouden ennakointi on hyvin toteutunutta budjetoinnin mukaan. Riippuvuus valtionrahoituksesta on suurta: 88 % toimintatuotoista on valtionosuusrahaa.

-          Toiminnan tehokkuudessa ja taloudellisuudessa merkittävänä toimenpiteenä on vähennetty omasta käytöstä poistuvien tilojen määrää. Tavoite on toteutunut suunnitelmien mukaisesti myymällä ja peruskuntien kanssa tehtävällä vuokrausyhteistyöllä sekä purkamalla. Investointien osalta merkittävimmät tilaratkaisut tulivat päätökseen syksyllä 2021.

-          Työelämässä suoritettujen näyttöjen osuus todetaan hyväksi (85 %).

-          Tutkinnon suorittaneista noin 90 % työllistyi Pohjois-Karjalaan.

-          Opinnoista eroamisten syyt on selvitetty ja tilastointia uudistettu vuonna 2021. Yhteensä 1 368:sta eronneesta positiivisia eroja oli 39 %, syyt olivat pääasiallisesti henkilökohtaisia. Negatiivisten erojen osuus oli 61 %.

-          Suurin osa eronneista opiskelijoista (76 %) oli perustutkintokoulutuksessa opiskelleita.

-          Erityisesti merkille pantavaa on yhtymähallituksen marraskuussa perustamat 74 lehtorin virkaa, jonka tavoitteena on ollut varmistaa riittävän osaamisen resurssi eri opetusaloille tulevaisuudessa. Menettelyllä mahdollistettiin 112 päätoimisen tuntiopettajan siirtyminen lehtorin virkaan.

-          Riveria koulutuspalvelut oy:n organisaatio uudistettiin vuoden 2021 aikana. Tytäryhtiön toiminnan kehittämiseen on tehty 300 000 pääomasijoitus.

-          Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä englanninkielinen järjestämislupa kone -ja tuotantotekniikan perustutkintoon saatiin vuonna 2021

 

Tarkastuslautakunta toteaa, että Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä toteutti vuonna 2021 tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti perustehtäväänsä ja valtuuston hyväksymää strategiaa. Tarkastuslautakunta toteaa, että Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toiminta toteutui vuonna 2021 hyvin ja antaa tyytyväisenä kiitoksensa.

 

Yhtymähallitus huomioi vuoden 2021 tarkastuskertomuksessa tarkastuskohteittain esiin nostetut erityistä huomiota edellyttävät asiat toimintavuosien tuloksellisuuden ja toiminnan tarkoituksenmukaisuuden seurannassa, tulevien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmien laadinnassa sekä strategian 2022-2025 toimeenpanossa.

 

Valmistelija hallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen, puh. 050 575 4025, merja.laituri-korhonen(at)riveria.fi

 

Lisätietoja Kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen, p. 050 327 8191, esa.karvinen(at)riveria.fi

 

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle lausuntonaan seuraavaa: Yhtymähallitus huomioi vuoden 2021 arviointikertomuksessa esiin nostetut asiat toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisuuden sekä tarkoituksenmukaisuuden seurannassa, toiminnan ja talouden suunnittelussa sekä strategian toimeenpanossa.

 

Päätös Yhtymähallitus

Hyväksyttiin yksimielisesti.
______

 

 

Yhtymävaltuusto 28.03.2023 § 6  

573/00.03.00/2021   

 

Päätös Yhtymävaltuusto

Merkittiin tiedoksi.
_____