Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymävaltuusto
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 4


 

Pöytäkirjantarkastajien valinta

 

Yhtymävaltuusto 28.03.2023 § 4  

    

Kuntayhtymän hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja si­säl­lös­tä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöy­­kir­jan­pi­­ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan pu­heen­joh­ta­jan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa pu­heen­joh­ta­ja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päät­­mäl­lä tavalla.

 

Koulutuskuntayhtymän hallintosäännön §:n 103 mukaan yhtymävaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

 

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastus on kokouksen päätyttyä kokoustilassa tai 29.3.2023 klo 9.00 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian toimistossa, Peltolankatu 4, Päätalo 2. krs. Joensuu.

 

Ehdotus Yhtymävaltuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

 

Päätös Yhtymävaltuusto

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Milla Martikainen ja Sami Tanskanen.
____