Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 62


Tarkastuslautakunnan työohjelma ja kokousajankohdat vuonna 2023

 

Tarkastuslautakunta 13.12.2022 § 62  

493/00.03.00/2021   

Kuntalain 121 §:n mukaan kuntayhtymän valtuuston valitseman tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt 16.12.2021 § 49 tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman 2021-2025 painopisteittäin valtuustokaudelle 2021-2025.

 

Vuosittain laadittavassa työohjelmassa tarkennetaan arvioinnin aikataulu, kohteet ja menetelmät.

 

Kuntayhtymän hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

 

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

 

Suunnitelman mukaan tarkastuslautakunnan kokoukset järjestetään seuraavina ajankohtina vuonna 2023:

 

1.

tiistai 28.2. klo 13.30

2.

tiistai 4.4. klo 12.00

3.

tiistai 22.8. klo 12.00

4.

tiistai 24.10 klo 12.00

5.

tiistai 12.12. klo 12.00.

 

Suunniteltuja kokousaikoja muutetaan tarvittaessa vuoden aikana. Kokouspaikka päätetään kunkin kokouksen osalta erikseen.

 

Valmistelija sisäinen tarkastaja

 

Lisätietoja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anna Hölttä

 

Päätösehdotus tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta hyväksyy työohjelman vuodelle 2023 sekä suunnitelman kokousajankohdista vuonna 2023. Kokouspaikka päätetään kunkin kokouksen osalta erikseen.

 

Päätös Tarkastuslautakunta

Hyväksyttiin.
_____