Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 57


 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tarla

 

Tarkastuslautakunta 13.12.2022 § 57  

    

 

Kuntayhtymän hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja si­säl­lös­tä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöy­­kir­jan­pi­­jä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan pu­heen­joh­ta­jan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa pu­heen­joh­ta­ja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päät­­mäl­lä tavalla.

 

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 28.10.2021 (§ 23) t, että tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi (2) kullakin kerralla sitä varten valittua kokoukseen osallistuvaa tarkastuslautakunnan jäsentä tai varajäsentä. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen kokouspaikalla tai se

toimitetaan pöytäkirjan tarkastajille tarkastettavaksi sähköisesti. Sähköisesti tarkastettava tarkastuslautakunnan pöytäkirja tulee tarkastaa pöytäkirjan nähtävänä

olopäivään mennessä.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Hannu Hämäläinen ja Olli Puhakka.

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

 

Päätös Tarkastuslautakunta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Hämäläinen ja Olli Puhakka.
_____