Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 15.09.2022/Pykälä 149


Liite # Taloudelliset tulokset elokuu 2022

Toiminnallisten ja taloudellisten tulosten seuranta elokuu 2022, osavuosikatsaus 2/2022

 

Yhtymähallitus 15.09.2022 § 149  

50/02.02.02/2022   

 

 

Palvelut ja hyvinvointi -toimialan opiskelijavuosikertymä näyttää tämän hetken ennusteen mukaan jäävän tavoitteesta. Taustalla vaikuttaa kesäajalta opiskelijoiden lomien vuoksi tullut pienempi kertymä, mutta toisaalta syksyllä alkaneiden koulutusten odotetaan kasvattavan opiskelijavuosikertymää. Suoritettujen tutkintojen määrä jää asetetusta tavoitteesta, joskin ennuste on parantunut toimintavuoden aikana. Opinnoista eroamisia on tapahtunut vähemmän kuin edellisenä toimintavuonna (laskua noin 10 %), mutta on edelleen suurempaa kuin tälle vuodelle asetettu tavoite. Työelämässä oppimisessa koulutussopimuksien määrässä on ollut kasvua odotusten mukaisesti, kun opiskelu työelämässä on jälleen kasvanut kesänkauden jälkeen.

 

Teknologia-toimialan opiskelijavuositavoite on toteutunut suunnitellusti ja tavoite tullaan saavuttamaan. Työllistyminen on hyvällä tasolla ja opiskelijat saavat hyvin työelämässä oppimiseen paikkoja (myös kesällä). Työpaikoilla suoritettujen näyttöjen määrä on kasvanut edellisestä vuodesta (68 % => 76 %). Tutkintojen määrä on myös kasvussa verrattuna edelliseen vuoteen (430 => 500). Tavoitteeseen pääseminen vaatisi reilut 50 tutkintoa kuukaudessa, johon emme todennäköisesti aivan pääse. Opiskelijoiden eroamiset ovat vähentyneet verrattuna viime vuoteen (265 =>225). Tavoitetta ei tulla saavuttamaan, mutta eroamisissa on tapahtunut muutos positiiviseen suuntaan ja hyvä suunta on näyttää jatkuvan.  Toimintatuottojen ja -kulujen toteumat ovat hyvällä tasolla.

 

Riverian toiminnallisten tavoitteiden osalta näyttää siltä, että saavutamme vuoden 2022 opiskelijavuositavoitteen. Opiskelijavuosikertymä tulee olemaan 5376. Sen sijaan tulemme jäämään vuodelle 2022 asetusta tutkintotavoitteesta. Suoritettujen tutkintojen määrä tulee olemaan hieman edellistä vuotta 2021 parempi, yhteensä 1949. Opinnoista eroamisen määrä tulee olemaan 15 % pienempi kuin vuonna 2021, yhteensä 1094. Eronneista kaksikolmasosaa negatiivisia ja loput positiivisia. Eronneista 16 % on tutkintoa Riverian sisällä vaihtavia. Asetettua tavoitetta vuodelle 2022 emme tule saavuttamaan, vaikka eroamisten määrä on alkuvuoden aikana vähentynyt (-10 %).

 

Elokuun tuloslaskelmalla Riverian myyntituotot ovat edelleen -800 000 euroa budjetista jäljessä. Ero kaventuu vuoden loppuun mennessä. Riippuen syyskuussa hakuun tulevasta sekä ylimääräisestä että kehysrahoituksesta jakamatta jääneestä valtionosuusrahoituksesta, voivat myyntitulot tilinpäätösvaiheessa jopa ylittää budjetin.

 

Elokuun henkilöstökulujen kertymässä ovat mukana kaikki 1.6.2022 voimaan tullet palkankorotukset; vain järjestelyerä 0,5 % puuttuu työehtosopimusneuvotteluissa sovituista korotuksista. Loppuvuodesta maksuun tulevat eläkemenoperusteisia eläkemaksut tasaavat henkilöstökulujen säästökertymää loppuvuonna.

 

Palveluiden hankinnat ovat budjetin mukaisia eikä edes sähkön hinnan nousu näy vielä Riverian sähkökustannuksissa. Sähkönsäästötoimenpiteitä on tehostettu ja henkilöstökin haastettu sähkönsäästökampanjaan. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoissa näkyy budjettiylityksenä uusien ja uudistettujen tilojen kalustaminen yli budjetin.

 

Tulosennusteen perusteella ennakoidaan, että yhtymävaltuustoon nähden sitova vuosikatetavoite 5,7 miljoonaa euroa tullaan saavuttamaan. 7,5 miljoonan euron investointimäärärahasta on käytetty 17,7 % ja on selvää, että investointimääräraha riittää vuoden 2022 oppilaitosympäristö- ja käyttöomaisuusinvestointeihin.

 

Taloudellisten tulosten raporttipaketti on esitylistan liitteenä. Tulosennuste sekä sijoitustoiminnan katsaus 31.8.2022 esitellään kokouksessa.

 

 

Valmistelijat johtoryhmän jäsenet

 

Lisätietoja Kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen, p. 050 327 8191, esa.karvinen(at)riveria.fi

 

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Merkitään tiedoksi

 

Päätös Yhtymähallitus

Merkittiin tiedoksi.
_____