Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 15.09.2022/Pykälä 153


Alle 20-vuotiaiden opiskelijoiden oppisopimusten koulutuskorvausten uudistaminen

 

Yhtymähallitus 15.09.2022 § 153  

218/02.05.00/2022   

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) päätti vuoden 2022 valtion talousarviossa oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvausten uudistamisen kokeiluun päätetyn 5 000 000 euron kertaluonteisen määrärahan myöntämisestä koulutuksen järjestäjille perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena 28.4.2022.

 

Lisärahoitus on tarkoitettu käytettäväksi alle 20-vuotiaasta vailla toisen asteen tutkintoa olevasta ammatillista perustutkintoa suorittavasta oppisopimusopiskelijasta työnantajalle maksettavan suuremman koulutuskorvauksen aiheuttamiin lisäkustannuksiin. Lisärahoituksen käyttö ei ole sidottu rahoituksen myöntämisvuoteen. Rahoitus on valtionosuusrahoituksena kuitenkin kirjattava kokonaisuudessaan myöntövuoden tuloksi.

 

Rahoitus myönnettiin alle 20-vuotiaiden perustutkintoa suorittavien oppisopimusopiskelijoiden keskimääräinen päiväkohtainen määrän vuonna 2020 perusteella. Kokonaisrahoitus jaettiin rahoitusta hakeneiden koulutuksenjärjestäjien suhteellisten osuuksien perusteella. OKM ei siis määritellyt nuorten oppisopimuskouluttajatyöpaikoille maksettavan suuremman koulutuskorvauksen summaa eikä myöskään rahoituksen käyttöaikaa.

 

Riveriassa esitetään määräaikaisen ja kokeiluluontoisen 218 959 euron suuruisen rahoituksen käyttämistä alle 20-vuotiaiden oppisopimusopiskelijoiden työnantajille korottamalla nykyistä koulutuskorvausta 100 euroa/kuukausi määräaikaisesti ajalla 1.5.2022-31.7.2024. Nykyisellä nuorten oppisopimusten (54) määrällä rahoituksesta tulee käytettyä 67 % (2/3). Koulutuskorvauksen korotuksen tavoitteena on kuitenkin nuorten oppisopimusten määrän lisääminen, joten määräajan asettamisella varmistetaan, että nyt saatu rahoitus riittää päätettävän korotetun koulutuskorvauksen kustannusten korvaamiseen.

 

Valmistelija ja lisätiedot Hallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen, puh. 050 575 4025,

 

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Yhtymähallitus päättää, että opetus- ja kulttuuriministeriön 28.4.2022 myöntämä lisärahoitus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverialle käytetään korottamalla alle 20-vuotiaiden oppisopimusopiskelijoiden työpaikoille maksettavaa koulutuskorvausta 100 eurolla/kk ajanjaksolla 1.5.2022-31.7.2024.

 

Päätös Yhtymähallitus

Hyväksyttiin yksimielisesti.
_____