Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymävaltuusto
Pöytäkirja 25.11.2021/Pykälä 33


Liite # Yhtymävaltuusto 2021-2025, jäsenet ja varajäsenet 25.11.2021

 

Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 

Yhtymävaltuusto 25.11.2021 § 33  

    

Hallintosääntö § 89:

"Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.  Nimenhuudon jälkeen saapuvan valtuutetun on ilmoittauduttava välittömästi puheenjohtajalle. Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtajalle. Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä tarvittaessa todeta uudelleen läsnäolijat. Mikäli puheenjohtaja toteaa yhtymävaltuuston menettäneen päätösvaltaisuuden, hänen on keskeytettävä tai lopetettava kokous."

 

Hallintosäännön 81 §:n mukaan yhtymävaltuusto voi käsitellä asiansa varsinaisessa kokouksessa, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata yhtymävaltuuston sähköistä kokousta internetin kautta taikka kokouskutsussa mainitussa tilassa.

 

Hallintosääntö § 88:

"Yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtaja, rehtorin on oltava läsnä yhtymävaltuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Yhtymähallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla valtuutettu. Yhtymävaltuusto päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta."

 

Yhtymävaltuusto päätti kokouksessaan 14.9.2021 kutsua yhtymävaltuuston kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella

1. Riverian opiskelijakunta Pyron nimeämän opiskelijaedustajan

2.Riverian henkilökunnan keskuudestaan valitseman henkilöstöedustajan.

 

Perussopimus § 6:

"Jokaisen jäsenkunnan valtuusto valitsee kuntaa edustavat jäsenet yhtymävaltuustoon. Jäsenet valitaan yhtymävaltuustoon kunnan valtuustokautta edeltävän vuoden viimeisen päivän asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi jäsen jokaista alkavaa kolmea ja puolta tuhatta (3500) asukasta kohti. Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Yhtymävaltuuston jäsenten ja varajäsenten toimikausi jatkuu siihen asti, kunnes uusi yhtymävaltuusto on valittu."

 

Perussopimus § 7:

 "Kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä on yksi ääni. Mikäli jäsen on estynyt tai poissa, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle."

 

Kokouskutsusta ja sen toimittamisesta on säännökset hallintosäännön 12 luvussa.

 

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

 

Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty 9.11.2021.

 

Esityslistan liitteenä 1 on yhtymävaltuuston kokoonpano.

 

Päätösehdotus Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

Päätös Yhtymävaltuusto

Puheenjohtaja totesi, että suoritetun nimenhuudon perusteella kokouksessa on läsnä 45 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. Kokouksessa on läsnä yhteensä 48 valtuutettua/varavaltuutettua.

Lisäksi todettiin kokouksessa läsnä olevat Riverian henkilöstön ja opiskelijoiden edustajat sekä yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
____